Cách lấy mã theo dõi Google Analytics

Ngày đăng: 27/06/2021 08:37 Sáng

Bước 1: Click Menu quản trị

Bước 2: Chọn tài khoản

Bước 3: Click thông tin theo dõi

Bước 4: Click mã theo dõi

Bước 5: Copy mã theo dõi Google Analytic gửi cho kỹ thuật chèn vào website

Cách lấy mã theo dõi Google Analytics

Cách lấy mã theo dõi Google Analytics

Cách lấy mã theo dõi Google Analytics

Sau khi chèn xong mã vào website, bạn kiểm tra lại xem đã OK chưa? Cách kiểm tra code hoạt động chưa xem link sau: https://hwp.com.vn/cach-kiem-tra-code-google-analytic-hoat-dong-chua

3/5 - (2 bình chọn)