Cách xóa Cache trên: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge

Ngày đăng: 02/04/2021 14:09 Chiều

Xóa cache trên Chrome

 • Bước 1: Vào trang xoá cache
  – Nếu dùng hệ điều hành Windows: Ctrl + Shift + Delete
  – Nếu dùng Mac OS: Command + Shift + Delete
 • Bước 2: Chọn thời gian All time (tất cả thời gian), check 3 mục như hình bên dưới
 • Bước 3: Click vào nút Clear data để hoàn tất dữ liệu
Xoá cache trên trình duyệt Chrome (Tiếng Anh)

Xoá cache trên trình duyệt Chrome (Tiếng Anh)

Xóa cache Firefox

 • Bước 1: Vào trang xoá cache
  – Nếu dùng hệ điều hành Windows: Ctrl + Shift + Delete
  – Nếu dùng Mac OS: Command + Shift + Delete
 • Bước 2: Chọn thời gian và các loại dữ liệu muốn xóa.
 • Bước 3: Nhấn nút Clear now để xóa dữ liệu cache.

Xóa cache Safari

 • Bước 1: Vào trang xoá cache
  – Nếu dùng hệ điều hành Windows: Ctrl + Shift + Delete
  – Nếu dùng Mac OS: Command + Shift + Delete
 • Bước 2: Chọn thời gian (nếu muốn xóa hết toàn bộ dữ liệu, chọn All history).
 • Bước 3: Nhấn nút Clear History để hoàn tất việc xóa dữ liệu. Lưu ý, Safari không cho phép lựa chọn loại dữ liệu mà bắt buộc user phải xóa tất cả lịch sử, cache, cookies.
Xóa cache Safari

Xóa cache Safari

Xóa cache Microsoft Edge

 • Bước 1: Vào trang xoá cache
  – Nếu dùng hệ điều hành Windows: Ctrl + Shift + Delete
  – Nếu dùng Mac OS: Command + Shift + Delete
 • Bước 2: Time range: chọn All time (Tất cả thời gian)
 • Bước 3: Nhấn nút Clear now để xóa dữ liệu.
Xóa cache Microsoft Edge

Xóa cache Microsoft Edge

Xóa cache điện thoại Iphone (Safari)

Vào Cài Đặt >> Safari >> Xoá lịch sử và dữ liệu trang web

Xóa cache điện thoại Iphone (Safari)

Xóa cache điện thoại Iphone (Safari)

Xóa cache điện thoại Iphone (Safari)

5/5 - (3 bình chọn)