Hướng dẫn chèn iframe vào nội dung website [WordPress]

Ngày đăng: 03/12/2019 14:10 Chiều

Hướng dẫn chèn iframe vào nội dung website

Bước 1: Đặt trỏ chuột vào nơi cần chèn Iframe

Bước 2: Nhấn biểu tượng Iframe

Hướng dẫn chèn iframe vào nội dung website

Bước 3: Nhập link iframe

Bước 4: Nhập width. Width có thể là 500px, 600px tuỳ bạn,
Lưu ý: Width nhập 100% tức là full màng hình

Bước 5: Nhập height tuỳ ý. vd: 400px, 500px.

Chèn iframe vào nội dung website

Lưu ý khi chèn iframe vào nội dung bài viết

  • Thông số Width bạn nên nhập 100% để tự động full màng hình
  • Height: nhập theo con số 400px, 500px,.. bạn điều điều chỉnh độ cao để iframe của bạn hiển thị đẹp hơn

Một số hướng dẫn khác:

5/5 - (1 bình chọn)