HWP đối phó với hệ điều hành IOS: Iphone, Ipad

Ngày đăng: 01/07/2017 16:17 Chiều

HWP đối phó với hệ điều hành IOS: Iphone, Ipad giúp website hiện thị trung thực

Khi thiết kế website bằng wordpress cho khách hàng, HWP nhận ra rằng, khi khách hàng chạy website bằng hệ điều hành IOS như: iphone, Ipad thì một số lỗi hiện thị xuất hiện như: 

  1. Số điện thoại hiện màu đen hoặc xanh có link mặc dù trươóc đó bạn đã đổi màu
  2. Button submit bị bo tròn và nhỏ như hình dưới
    HWP đối phó với hệ điều hành IOS: Iphone, Ipad

    Lỗi nút submit hiện thị trên Ipad

Cách xử lý 2 trường hợp trên như sau

Tắt tự động nhắn link & đổi màu cho số điện thoại trên Iphone, Ipad

Thêm dòng meta sau vào trong cặp thẻ <head></head>
<meta name=”format-detection” content=”telephone=no”/>

Hiện mặc định nút button submit trên website

Thêm dòng CSS sau vào CSS của website
input {
-webkit-appearance: none;
-moz-appearance: none;
appearance: none;
}

5/5 - (1 bình chọn)