Kiểm tra bộ nhớ (Memory) VPS/ RAM Usage bằng SSH

Ngày đăng: 30/06/2017 04:53 Sáng

Kiểm tra bộ nhớ (Memory) VPS/ RAM Usage bằng SSH hữu ích cho ai đang quản trị VPS

1) Kiểm tra bộ nhớ (Memory) VPS

Sử dụng câu lệnh: # free -m

VPS Memory

VPS Memory

Total: tổng bộ nhớ RAM
Used: tổng bộ nhớ đã sử dụng
Free: số bộ nhớ còn trống

2) Kiểm tra bộ nhớ (Memory) VPS, RAM đã sử dụng & các tiến trình đang hoạt động

Sử dụng câu lênh: # ps aux

Kiểm tra bộ nhớ (Memory) VPS/ RAM Usage bằng SSH

Hiện thị thông số bộ nhớ CPU, RAM & tiến trình đang hoạt động

Những câu lệnh hay, hữu ích cho bạn đang quản trị VPS sẽ được cập nhật tại HWP.com.vn, mới bạn chờ những bài viết khác nữa.

Bạn thấy bài viết này thế nào?