Thay đổi date.timezone=Asia/Ho_Chi_Minh trên CWP Control WebPanel (CentOS Linux)

Ngày đăng: 06/11/2020 08:00 Sáng

Thay đổi date.timezone=Asia/Ho_Chi_Minh thời gian trên CWP Control WebPanel (CentOS Linux)

date.timezone=Asia Ho_Chi_Minh CWP Control WebPanel (CentOS Linux)

date.timezone=Asia Ho_Chi_Minh CWP Control WebPanel (CentOS Linux)

Bạn vào quản trị Server, tìm php.ini

Thay đổi date.timezone =Asia/Ho_Chi_Minh

Cuối cùng đăng nhập vào PuTTy reboot Server

5/5 - (2 bình chọn)