Tìm hiểu phân quyền User thành viên trong WordPress

Ngày đăng: 14/01/2018 08:00 Sáng

Phân quyền User thành viên trong WordPress Website là một nhu cầu tất yếu. Website viết với wordpress, thì nó hỗ trợ tính năng này cho bạn, có nghĩa là có sẵn

Phân quyền user thành viên trong WordPress là một tính năng WP đã chuẩn bị có sẵn. Mặc định, WP có 5 nhóm quyền khi bạn thêm mới một User.

Phân quyền User thành viên trong WordPress

Năm (5) nhóm quyền có sẵn trong web wordpress bao gồm:

  • Administrator/Quản lý: Nhóm quyền cao nhất
  • Editor/ Biên tập viên: Nhóm này có quyền đăng bài viết lên website (publish) và quản lý các post khác của những người khác.
  • Author/ Tác giả: nhóm này sẽ có quyền đăng bài lên website và quản lý các post của họ.
  • Contributor/ Cộng tác viên: Nhóm này sẽ có quyền viết bài mới nhưng không được phép đăng lên mà chỉ có thể gửi để xét duyệt (Save as Review) và quản lý post của họ.
  • Subscriber/Thành viên đăng ký: nhóm này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ.

Cấp quyền cho một người khác truy cập vào website wordpress như thế nào

Bạn vào Thành Viên, nhấn chọn thêm mới. Nhập tên đăng nhập, email, mật khẩu & chọn quyền user thành viên trên website WordPress.

Xem thêm dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại tphcm của HWP:  https://hwp.com.vn/thiet-ke-website-chuyen-nghiep-tai-tphcm/

5/5 - (1 bình chọn)