Website wordpress chèn google master tool

Ngày đăng: 24/09/2016 14:22 Chiều

Hướng dẫn xác nhận google master tool cho website WordPress thật đơn giản và dễ dàng

Bước 1: Truy cập vào google Webmaster Tool tại đây

Đăng nhập bẳng tài khoản Gmail của bạn. Sau khi đăng nhập xong thì gõ địa chỉ website của bạn vào ô bên dưới và nhấn vào nút “Thêm Trang web“.

Website WordPress chèn google master tool

Bước 2: Xác minh website. Có nhiều các để xác minh nhưng trong trường hợp này tôi sẽ dùng cách sau: bạn click vào tag các phương thức thay thế và chọn: “thẻ HTML“.

Website WordPress chèn google master tool

 

Bước 3:

– Đăng nhập vào trang quản trị website của wordpress.

– Vào Appearance -> Editor. Sau đó bạn click vào header.php. Và chèn code đã copy ở trên paste sau thẻ <head> như hình bên dưới

Website WordPress chèn google master tool

Bước 4: Sau đó quay lại Google Master Tool và bạn nhấn vào nút “Xác minh” ở bên dưới.

Website WordPress chèn google master tool

 

– Nếu xác minh thành công nó sẽ thông báo thành công. Ngược lại, bạn sẽ phải tiếp tục xác minh.

 Website WordPress chèn google master tool