Xử lý hiện thị Google Map trong Bootstrap tab

Ngày đăng: 15/12/2017 02:37 Sáng

Bạn sử dụng Bootstrap tab, chèn thêm Google Map trong nội dung tab. Nhưng bản đồ Google Map không hiện thị như hình bên dưới.

Xử lý hiện thị Google Map trong Bootstrap tab

Xử lý hiện thị Google Map trong Bootstrap tab

Có nhiều cách xử lý vấn đề trên nhưng b sẽ chọn cách đơn giả nhất, HWP sử dụng CSS.

Bạn chỉ cần thêm đoạn CSS bên dưới.

.tab-content > .tab-pane {
display: block;
height:0;
overflow:hidden;
}

.tab-content > .active {
display: block;
height:auto;
}

Bạn thấy bài viết này thế nào?