Các gói email

Ngày đăng: 03/08/2017 10:07 Sáng
Gói Email Số email Dung lương Giá/năm
 Gói 1 email  1  1GB  400,000/năm
 Gói 5 email  5  5GB 800,000/năm
 Gói 20 email  20  10GB  1,500,000/năm

Giá chưa gồm VAT