[WordPress] – Bật trình soạn thảo văn bản toàn chiều cao và chức năng tránh mất tập trung