Hướng dẫn tạo gallery hình ảnh dạng album trong website wordpress
Hướng dẫn tạo gallery hình ảnh dạng album trong website wordpress

Hướng dẫn tạo gallery hình ảnh dạng album trong website wordpress

Bước 1: Trỏ chuột tại nơi cần chèn gallery hình ảnh Bước 2: Click nút thêm Media Bước 3: Click nút Tạo Gallery Bước 4: Nhấn nút chọn tập tin để upload hình...

CSS loading

.is-loading:after { -webkit-animation: spin 500ms infinite linear; animation: spin 500ms infinite linear; border: 2px solid #fff; border-radius: 32px; border-right-color: transparent !important;...

Những câu hỏi liên quan đến thiết kế website bất động sản

Những câu hỏi liên quan đến thiết kế website bất động sản

Chi phí thiết kế website trọn gói là bao nhiêu ? HWP hiện đang cung cấp gói thiết kế website bất động sản theo 2 loại : Website bất động sản theo mẫu có sẵn...

Những lỗi phổ biến thường gặp trong Google Search Console

Những lỗi phổ biến thường gặp trong Google Search Console

Bạn là người SEO website hoặc đang tìm hiểu SEO, hẳn bạn sẽ gặp thuật ngữ Google Search Console tên cũ là Google Master Tool. Bạn đang quan tâm đến những lỗi...

bat-smtp-phpmailer-directadmin

Bật SMTP PHPMailer DirectAdmin

HWP.com.vn hướng dẫn các cấu hình trên VPS DirectAdmin để gửi SMTP PHP Mailer. Nếu bạn có VPS cài DirectAdmin mà không gửi email bằng phương thức SMTP PHPMailer...

date.timezone=Asia Ho_Chi_Minh CWP Control WebPanel (CentOS Linux)

Thay đổi date.timezone=Asia/Ho_Chi_Minh trên CWP Control WebPanel (CentOS Linux)

Thay đổi date.timezone=Asia/Ho_Chi_Minh thời gian trên CWP Control WebPanel (CentOS Linux) Bạn vào quản trị Server, tìm php.ini Thay đổi date.timezone =Asia/Ho_Chi_Minh Cuối cùng...

Firewall manager

Mở cổng 465 SMTP Gmail trên CWP Control WebPanel (CentOS Linux)

Mời bạn tham khảo các mở cổng (port) 465 SMTP Gmail trên CWP Control WebPanel hệ điều hành CentOS Linux. Cổng 465 là cổng thường gửi email STMP thông qua PHPMailer, nếu...

Apps and websites Instagram

Lấy dữ liệu từ Instagram

<?php $access_token = "Nhập access_token từ Facebook"; $photo_count = 13; $json_link =...

[Facebook Pixel] - Ghi lại độ sâu cuộn: 10%, 30%, 50% và 90%

[Facebook Pixel] – Ghi lại độ sâu cuộn: 10%, 30%, 50% và 90%

[Facebook Pixel] – Ghi lại độ sâu cuộn trang: 10%, 30%, 50% và 90% function getCurrentPosition() { return window.pageYOffset || (document.documentElement || document.body.parentNode ||...

Thay thế, chuyển đổi tên miền khác quy trình và mức phí

Thay thế, chuyển đổi tên miền khác quy trình và mức phí

Chào bạn, đầu liên chúng tôi cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ thiết kế website của HWP.com.vn trong thời gian vừa qua. HWP vẫn luôn cố gắng phục...