Robots.txt cho Website làm bằng WordPress

Robots.txt cho Website làm bằng WordPress

Hướng dẫn cấu hình lại file robots.txt cho những website thiết kế bằng wordpress, giúp việc seo website wordpress dễ dàng và thân thiện với google hơn.  ...