Công cụ chat Tawk.to, ưu điểm, cài đặt và cách sử dụng