Thương mại điện tử chỉ tiếp cận được 20% doanh nghiệp vừa và nhỏ