[5W – 1H ] – Con đường viết bài hữu ích cho người dùng

Ngày đăng: 25/12/2020 10:07 Sáng

5W – 1H là viết tắc của những từ tiếng Anh: What, Where, When, Why, Who, How. Việc áp dụng nguyên tắc này để trình bày một vấn đề là việc chúng ta phải trả lời những câu hỏi sau:

5W – 1H

1.   What?

–       Vấn đề chúng ta nói là vấn đề gì?

–       Vấn đề bao gồm những nội dung gì?

–       Chúng ta cần áp dụng luật gì để giải quyết vấn đề?…

2.   Where

–       Vấn đề chúng ta nói nằm ở lĩnh vực nào?

–       Sự việc nó xảy ra ở đâu?

–       Căn cứ pháp lý chúng ta đang nói nó nằm ở đâu?

–       Ví dụ này dẫn từ báo, tạp chí nào?

–       Chúng ta cần thực hiện công việc đó ở đâu?…

3.   When

–       Khi nào chúng ta thực hiện việc đó?

–       Chúng ta thực hiện việc đó trong vòng bao lâu?

–       Sự việc đó xảy ra khi nào?…

4.   Why

–       Tại sao chúng ta phải nghiên cứu vấn đề này?

–       Tại sao người nghe cần phải nghe về vấn đề này?

–       Tại sao chúng ta phải thực hiện việc này?

–       Tại sao phải yêu cầu như thế này mà không phải là thế kia?

–       Tại sao phải thực hiện trực tiếp mà không thực hiện công việc online?..

5.   Who

–       Ai là người thực hiện việc này?

–       Để giải quyết vấn đề này chúng ta phải gặp ai?

–       Để được tư vấn, hỗ trợ pháp lý thì chúng ta phải gọi ai?

–       Ai là người có thẩm quyền giải quyết vấn đề này?

–       Ai là người được miễn trừ trách nhiệm?…

6.   How

–       Chúng ta phải thực hiện công việc đó như thế nào?

–       Khi thực hiện công việc đó cần làm bao nhiêu bước?

–       Để thực hiện việc đó chúng ta tốn phí bao nhiêu?…

5W – 1H rất đơn giản nhưng hiệu quả của chúng mang lại thì rất lớn. Không chỉ có tác dụng giúp chúng ta trình bày vấn đề rỏ ràng, dễ hiểu khi trả lời các câu hỏi trên trong việc trình bày một vấn đề mà nó còn giúp chúng ta làm rỏ được vấn đề mà người khác nói khi áp dụng những câu hỏi này đối với phần trình bày của người khác.

5/5 - (2 bình chọn)