SEO By Yoast: loại bỏ Author trong sitemap.xml

Ngày đăng: 05/05/2018 08:14 Sáng

Bạn đang dùng plugin SEO By Yoast trong website wordpress, trong file sitemap.xml có thông tin Author & bạn không muốn hiện thị Author ra sitemap. Cùng HWP xem thao tác loại bỏ Author trong sitemap.xml như thế nào

Author trong sitemap.xml có ảnh hưởng gì

Khi bạn dùng Seo By Yoast, mặc định plugin này sẽ có sẵn sitemap.xml. Việc show thông tin author có nguy cơ kẻ gian nắm được user đăng nhập website của bạn là gì.

Việc show thông tin này HWP đánh giá không cần thiết, hãy loại bỏ Author trong sitemap.xml

Loại bỏ Author trong sitemap.xml

Chú ý cách loại bỏ Author trong sitemap.xml được áp dụng cho phiên bản 7.4.2 Seo By Yoast.

Đăng nhập vào trang quản trị của bạn, tìm đến menu SEO >> Search AppearanceArchives

Search Appearance

Nhấn qua tab Archives

Archives

Tìm mục Author archives chọn “Disabled”

5/5 - (1 bình chọn)