Contact Form 7: Thêm 1 email nhận thông tin khách hàng từ form

Ngày đăng: 19/05/2018 05:09 Sáng

Contact Form 7 là một trong những plugin phổ biến trong wordpress, hiện có trên 5 triệu lượt tải về

Hôm nay, HWP hướng dẫn cách thêm 1 email khác nhận thông tin khách hàng sử dụng plugin Conctact Form 7. Tức là khi khách hàng gửi thông tin email A nhận được thông tin, email B cũng vậy

Để quản lý form liên hệ của mình bạn vào: Form liên hệ > Danh sách Form

Contact Form 7

Danh sách form trong Form Contact 7

Thao tác để thêm 1 email nhận thông tin như sau:

Bước 1: Chọn form cần thêm email, cách chọn chỉ cần di chuyển chuột đến form cần thêm. Nhấn nút Sửa (Edit)

Bước 2: Nhấn vào Tab “Cấu hình Email”

Form Contact 7

Cấu Hình Mail thêm 1 email nhận thông tin khách hàng

Bước 3: Thêm email bằng cách trong trường Mail Nhận thêm 1 email khác sau email hiện tại, các email cách nhau bằng dấu phẩy (xem hình trên)

Cuối cùng nhấn nút “Lưu” để lưu lại thay đổi.

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều form thì lặp lại 3 bước trên.

5/5 - (3 bình chọn)