Chèn icon nhận báo giá link đến form

Ngày đăng: 10/07/2019 13:13 Chiều

HWP.com.vn hướng dẫn chèn icon nhận báo giá trong website bất động sản mà có thể link đến form.

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho khách hàng của HWP.com.vn

Chèn icon nhận báo giá vào bài viết

Icon nhận báo giá

Thao tác chèn icon nhận báo giá link đến form như sau:

Upload icon nhận báo giá vào nội dung bài viết. Nếu chưa có icon bạn có thể tham khảo link sau, HWP.com.vn đã chuẩn bị 1 số icon bất động sản phổ biến: xem tại đây

Chèn icon nhận báo giá

chèn icon nhận báo giá

4/5 - (1 bình chọn)