Trình soạn thảo editor mới trong WordPress 5.0

Ngày đăng: 09/12/2018 09:31 Sáng

Nội dung của bài viết này: HWP.com.vn hướng dẫn cách trở về trình soạn thảo cũ trong WordPress đơn giản nhất mà không cần cài đặt plugins.

Xem thêm dịch vụ nổi bật của công ty HWP:

WordPress 5.0 vừa mới được nâng cấp, nổi bật nhất bạn có thể nhận ra là trình soạn thảo editor. Trình soạn thảo editor mới có tên là Gutenberg, được WordPress 5.0 tich hợp trong phiên bản mới này.

Trình soạn thảo Gutenberg mới trong WordPress 5.0

Hình ảnh trình soạn thảo Gutenberg mới

Trình soạn thảo Gutenberg

Hình ảnh trình soạn thảo Gutenberg

Với trình soạn thảo này một số người có thể chưa quen sử dụng, bạn muốn WordPress trở về trình soạn thảo cũ trước đó thì làm như thế nào?

Hình ảnh trình soạn thảo cũ  WordPress Visual Editor

WordPress Visual Editor

Hình ảnh trình soạn thảo cũ  WordPress Visual Editor

WordPress nâng cấp nhưng khi sử dụng trình soạn thảo bạn chưa quen, bạn muốn trở về trình soạn thảo cũ wordpress trước đó. Bạn thử tìm plugins editor, tuy nhiên HWP.com.vn mách nước bạn cách làm đơn giản nhất. HWP.com.vn hướng dẫn cách trở về trình soạn thảo cũ trong wordpress mà không cần cài đặt plugins.

Trở về trình soạn thảo cũ trong wordpress

Trở về trình soạn thảo cũ trong wordpress

Trở về trình soạn thảo cũ trong wordpress

Trong theme của bạn, mở file functions.php thêm dòng này:

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

Thao tác này giúp bạn trở về trình soạn thảo cũ WordPress trong phiên bản WordPress 5.0 mà không cần cài đặt plugins nào.

4.3/5 - (6 bình chọn)