Cách upload website wordpress lên hosting

Ngày đăng: 14/10/2020 11:54 Sáng

Cách upload website WordPress lên hosting, hướng dẫn bạn chuyển website lên hosting chính thức

Bước chuẩn bị trước khi upload website wordpress lên host

Bạn kiểm tra xem đã thủ 2 thứ dưới này chưa

  • Source code
  • File database

Bước 1: Tạo database & nhập (import) file database

HWP.com.vn  hướng dẫn trên hosting Cpanel, nếu bạn dùng hosting có thể tìm từ khoá tương tự

Đăng nhập vào hosting & click vào phần MySQL Database

Cách upload website wordpress lên host

Click vào phần MySQL Databases

Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới rồi ấn Create Database

Tiếp theo, tạo user để quản lý cơ sở dữ liệu. Bạn kéo xuống mục MySQL Users và nhập thông tin user mới rồi ấn Create User

Lưu ý: Sau khi tạo xong database và user bạn cần lưu lại 3 thông số: Tên databaseUsername và Password để thiết lập file wp-config.php ở bước 3 bên dưới.

Ở đây mình sẽ có 3 thông số như sau:

  • Tên databasecongty_hwp
  • Username: congty_hwp
  • Password: 123456789

Bây giờ kéo xuống mục Add User To Database để cấp quyền quản lý database cho user. Bạn chọn user và database như trong hình dưới và click vào Add.

Bảng mới hiện ra, bạn click vào ALL PRIVILEGES để cấp đầy đủ các quyền cho user rồi ấn Make Changes

Nhấn “Make Changes” để hoàn tất xong bước tạo database. Bây giờ, quay lại trang chủ quản trị cPanel và click vào phpMyadmin để mở trang quản trị phpMyadmin ra.

phpMyadmin

Trong phpMyadmin bạn chọn cơ sở dữ liệu mới tạo rồi click vào Nhập (Import). Sau đó tại mục Chọn tập tin tìm đến file database có đuôi .sql

Cuối cùng để nguyên các cấu hình và click vào Thực hiện (Go).

Bạn chờ 1 chút cho dữ liệu nhập vào. Sau khi import thành công bạn click vào bảng có đuôi _options và sửa 2 mục siteurl và home thành link tên miền của bạn như sau:

Như vậy là đã làm xong việc cho database, giờ chuyển sang phần upload source code liên hosting

Bước 2: Upload và giải nén code WordPress trên host

Quay trở lại trang quản trị cPanel và truy cập vào trình quản lý file File Manager như sau:

Click thư mục public_html bên tay trái. Click nút Upload & chọn file .zip chứa source code

Sau khi upload xong, bạn click chuột phải vào file .zip và chọn Extract để giải nén file đó ra host

Giải nén xong, bước tiếp theo bạn cấu hình kết nối database cho website.

Bước 2: Cấu hình kết nối database cho website

Bước là rất quan trọng, nó giúp website của bạn kết nối được với database trên host để có thể hoạt động được.

Tìm file wp-config.php trong số file mới giải nén ra được. Click chuột phải >> chọn Edit.

Tìm và sửa 3 thông số DB_NAMEDB_USERDB_PASSWORD bằng cách thay các giá trị trong cặp dấu ”.
Trong đó các giá trị tương đương như sau:

  • DB_NAME – là tên database
  • DB_USER – là username của database
  • DB_PASSWORD – là password của username

Lưu ý: 3 thông số này bạn nhập đúng với các thông tin bạn lưu khi tạo database trong bước 1.

Sau khi thay xong và lưu file lại chúng ta được file wp-config.php như sau

Như vậy là xong, bạn thử truy cập vào tên miền của bạn xem web của bạn đã hoạt động chưa nhé.

Nếu có thông báo lỗi “Error establishing a database connection” thì có nghĩa là bạn đã thiết lập sai thông tin kết nối database, bạn cần kiểm tra lại cấu hình file wp-config.php ở trên.