Hướng dẫn tạo gallery hình ảnh dạng album trong website wordpress

Ngày đăng: 17/07/2022 07:31 Sáng

Hướng dẫn tạo gallery hình ảnh dạng album trong website wordpress

Bước 1: Trỏ chuột tại nơi cần chèn gallery hình ảnh

Bước 2: Click nút thêm Media

Hướng dẫn tạo gallery hình ảnh dạng album trong website wordpress

Bước 3: Click nút Tạo Gallery

Bước 4: Nhấn nút chọn tập tin để upload hình từ máy tính lên. Khi chọn hình bạn chọn nhiều hình để upload hàng loạt

Bước 5: Mặc định các hình bạn upload sẽ có nút check đồng nghĩa là chọn hình đó để thêm vào gallery, nếu bạn không chọn hình thì có thể bỏ check. Xong, nhấn nút tạo một bộ sưu tập mới

Bước 6: Chọn các thông số cho gallery hình ảnh

  • Liên kết tới: Chọn tập tin đa phương tiện, tức khi click vào hình sẽ phóng to hình gốc
  • Cột: Chọn số cột tùy tùy ý, trong ví dụ này HWP chọn 4 cột
  • Kích cỡ: Chọn ảnh thu nhỏ (khuyến cáo)

Bước 7: Click chèn bộ sưu tập để hoàn tất

Hướng dẫn tạo gallery hình ảnh dạng album trong website wordpress

Đây là màng hình kết quả tạo gallery album hình ảnh cho website wordpress. Chúc bạn thành công

5/5 - (3 bình chọn)