Bật SMTP PHPMailer DirectAdmin

Ngày đăng: 23/02/2021 06:23 Sáng

HWP.com.vn hướng dẫn các cấu hình trên VPS DirectAdmin để gửi SMTP PHP Mailer.

Nếu bạn có VPS cài DirectAdmin mà không gửi email bằng phương thức SMTP PHPMailer được, thì hãy xem bài hướng dẫn chi tiết cách xử lý này.

Thông thường sẽ có 2 trường hợp bạn không gửi SMTP PHPMailer được là:

1/ Cổng 465, 587 chưa bật

2/ VPS chặn IP của Google hoặc Gmail (Gửi bằng tài khoảng Gmail)

Trong bài viết này, HWP.com.vn hướng dẫn bật lại cổng 465, 587, trường hợp thứ 2 Server chặn IP của Google hoặc Gmail thì HWP sẽ hướng dẫn trong bài viết sau. Nếu Server không gửi được SMTP Gmail thì bạn kiểm tra thường hợp đầu tiên trước nhất là cổng 465,587 chưa bật. 

Nào hãy cùng HWP xem lại cách xử lý bật cổng 465,587

Bật SMTP PHPMailer DirectAdmin

Bước 1: ConfigServer Security & Firewall

Click csf >> Firewal Configuration

Click csf >> Firewal Configuration

Nhập cổng 465, 587

Nhập cổng 465, 587

Cấu hình SMTP

Cấu hình SMTP

Nhấn Change để hoàn tất

Nhấn Change để hoàn tất

5/5 - (2 bình chọn)