Cách chèn view 360 vào bài viết trên website

Ngày đăng: 29/03/2022 15:13 Chiều

HWP hướng dẫn bạn chèn link video 360 độ vào bài viết website

Thao tác 1: Chuẩn bị link 360 độ. VD: https://lavitathuanan.com.vn/view360/index.html

Thao tác 2: Chèn vào bài viết website. Di chuyển đến trình soạn thảo nơi cần chèn view 360.
VD: Bạn muốn chèn view 360 vào nội dung vị trí, thì di chuyển đến trình soạn thảo của nội dung vị trí

Bước 1: Click tab “Văn bản” (Xem hình bên dưới)

Bước 2: Copy đoạn mã mẫu ở dưới, và dán vào nơi cần hiện view 360

<p><iframe src=”link_view_360″ width=”100%” height=”450″ frameborder=”0″ scrolling=”auto”></iframe></p>

Cách chèn view 360

Bước 3: Thay thế link_view_360 bằng link view 360 thực tế của bạn

VD: Sau khi thay thế, kết quả đoạn mã nhúng sẽ thành:

<p><iframe src=”https://lavitathuanan.com.vn/view360/index.html” width=”100%” height=”450″ frameborder=”0″ scrolling=”auto”></iframe></p>

Bạn có thể tùy chỉnh thông số height bằng con số khác nhỏ hay lớn để thay đổi chiều cao của view 360

Cuối cùng: Nhấn cập nhật để lưu lại nội dung & xem kết quả. Nếu mọi thứ đã OK rồi bạn click lại tab “Trực quan” để trở về trạng thái mặc định của trình soạn thảo nội dung.

Chúc bạn thành công

5/5 - (2 bình chọn)