Cách xử lý 404 Lost Password (Quên mật khẩu) bị lỗi website WooCommerce

Ngày đăng: 14/11/2022 08:57 Sáng
Cách xử lý 404 Lost Password (Quên mật khẩu) bị lỗi website WooCommerce

Cách xử lý 404 Lost Password (Quên mật khẩu) bị lỗi website WooCommerce

Nguyên nhân Lost Password (Quên mật khẩu) bị lỗi 404 website WooCommerce

Khi bạn dùng chức năng quên mật khẩu mà xuất hiện lỗi như hình trên “Oops! That page can’t be found.” thì rất có thể website bạn đang dùng WooCommerce, link quên mật khẩu (Lost Password) đang bị trùng với link mặc định của wordpress.

Cách xử lý Lost Password (Quên mật khẩu) 404

Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào được admin của website

Bước 2: Cấu hình lại link quên mật khẩu (Lost Password) của WooCommerce.

Click WooCommerce >> Cài đặt >> Nâng cao

Cách xử lý Lost Password (Quên mật khẩu) 404

Kéo cột đến ô “Quên mật khẩu” hiện đang là lost-password thì bạn xóa trống. Sau đó nhấn “lưu thay đổi”

Cách xử lý Lost Password (Quên mật khẩu) 404

HWP.com.vn chúc bạn thành công

5/5 - (2 bình chọn)