Cách kiểm tra code Google Analytic hoạt động hay chưa?

Ngày đăng: 27/06/2021 08:46 Sáng

Để kiểm tra Google Analytic đã hoạt động hay chưa? bạn đăng nhập lại quản trị Google Analytic. Click phần “Thời gian thực” >> Tổng quan.

Sau đó nhấn F5 website, nếu code Google Analytic đã hoạt động thì số người đang trên website sẽ hiện thị ngay mục Ngay bây giờ

 

Cách kiểm tra Google Analytic đã hoạt động hay chưa

Cách kiểm tra Google Analytic đã hoạt động hay chưa

Ngay bây giờ là là “1” chứng tỏ code thống kê  Google Analytic đã hoạt động.

5/5 - (1 bình chọn)