Cài thêm tài Google Analytics cho website khác

Ngày đăng: 26/07/2017 20:18 Chiều

Bạn đã có 1 tài khoản Google Analytics của website trước rồi, bây giờ bạn muốn cài thêm Google Analytic cho website khác cùng tài khoản Gmail.

Khi có một website mới, bạn muốn cài Google Analytics. Bạn có viết không? Một tài khoản Gmail của bạn có thể add được 100 mã Google Analytic cho website.

Cách thêm 1 tài khoản Google Analytic cho website mới

B1. Truy cập vào: analytics.google.com

B2. Thao tác như hình bên dưới

Cài thêm tài Google Analytics cho website khác

Nhấn Admin >> Nhấn Create new account

Cài thêm tài Google Analytics

Khai báo giống như một website mới

Nhấn nút “Get Tracking ID” để hoàn tất.

Cài thêm tài Google Analytics cho website khác

Nhấn I Accept: đồng ý với các điều khoản của Google

Cài thêm tài Google Analytics

Copy đoạn mã để dán vào website

Đến bước này là bạn đã tạo thành công mã Google Analytic rồi, bước kế tiếp bạn hãy chèn mã này vào website mới của bạn.

Hãy gửi mã code ở hình trên và gửi cho kỹ thuật của bạn chèn vào website.

5/5 - (1 bình chọn)