Mã code chống copy nội dung cho website

Ngày đăng: 16/08/2016 12:57 Chiều

Hôm nay, thiết kế website bằng wordpress hướng dẫn chèn mã code chống copy nội dung cho website, với phương pháp này hạn chế người khác “ăn cắp” nội dung trên website của bạn.

<script>
$(document).ready(function () {
$(document)[0].oncontextmenu = function () {
return false;
}
$(document).mousedown(function (e) {
if (e.button == 2) {
alert(‘Copyright hwp.com.vn’);
return false;
} else {
return true;
}
});
document.onkeypress = function (event) {
event = (event || window.event);
if (event.keyCode == 123) {
return false;
}
}
document.onmousedown = function (event) {
event = (event || window.event);
if (event.keyCode == 123) {
return false;
}
}
document.onkeydown = function (event) {
event = (event || window.event);
if (event.keyCode == 123) {
return false;
}
}
});
</script>

Chúc bạn bảo vệ nội dung tốt hơn với bài hướng dẫn: Mã code chống copy nội dung cho website này

Bạn thấy bài viết này thế nào?