Thêm một tài khoản admin trong WordPress bằng code

Ngày đăng: 13/09/2016 21:56 Chiều

Tại sao bạn phải thêm một tài khoản admin trong WordPress bằng code thông qua FTP, hãy cùng thiết kế website bằng wordpress xem đọc tiếp bài viết bên dưới

Đôi khi bạn quên thông tin đăng nhập website hay email bạn rất bực bội, hoặc hacker đã biết được thông tin tài khoản admin của bạn. Trong trường hợp này bạn có thể thêm một tài khoản admin WordPress bằng code không quan FTP.

 • Để thực hiện việc này trước tiên bạn phải có thông tin FTP của website hay thông tin host, kết nối với thông tin FTP, thông tin host thông qua phần mền FTP như: filezilla client, bạn có thể tải phần mền này theo link sau: https://filezilla-project.org/download.php?type=client

 • Bước tiếp theo sau khi kết nối thành công: truy cập đến file functions.php theo đường dẫn sau: 
  /yoursite.com/wp-content/themes/your-current-theme/functions.php. Trong đó:
  your-current-theme: là tên theme của bạn

mot-tai-khoan-admin-trong-wordpress-bang-code

 • Nhấn chuột phải vào file functions.php, chọn Download.
 • Mở file functions.php bằng Notepad
 • Thêm đoạn code sau vào cuối file functions.php. Đừng quên thay thế: Username, Pass và email của bạn nhé.
  function wpb_admin_account(){
  $user = 'Username';
  $pass = 'Password';
  $email = 'email@domain.com';
  if ( !username_exists( $user ) && !email_exists( $email ) ) {
  $user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email );
  $user = new WP_User( $user_id );
  $user->set_role( 'administrator' );
  } }
  add_action('init','wpb_admin_account');
 • Sau đó upload lại file functions.php lên vị trí cũ: /yoursite.com/wp-content/themes/your-current-theme/

Bây giờ bạn có thể đăng nhập trang quản trị bằng Username và Pass mới rồi nhé.

Bạn thấy bài viết này thế nào?