WordPress plugin minify-html-markup nén HTML

Ngày đăng: 25/12/2016 10:40 Sáng

Sau khi thiết kế website bằng wordpress, bạn thử  View Source hoặc nhấn Ctrl+U xem thử mã HTML của mình có đẹp không. 

Hay quá, đã có plugin: Minify HTML, giúp bạn dọn dẹp những khoảng cách trắng trong HTML.  Sau khi cài đặt plugin này mã html của bạn sẽ như hình bên dưới

Nén HTML trong wordpress

Sau khi cài đặt plugin: Minify HTML

Trông code rất chuyên nghiệp, lợi ích khi cài đặt plugin này là gì:

  1. Bạn sẽ trở nên rất chuyên nghiệp trong mắt khách hàng
  2. Giúp website load rất nhanh cho dung lượng tải website nhỏ
  3. Những ai có ý định ăn cắp giao diện của bạn sẽ “toát mồ hôi”

Bạn có thể cài đặt plugin này tại: https://wordpress.org/plugins/minify-html-markup/

Bạn thấy bài viết này thế nào?