Thêm sơ đồ trang web trong Google Master Tool

Ngày đăng: 07/11/2019 04:36 Sáng

Sau khi bạn đăng nhập thành công Google Master Tool, bạn sẽ thấy giao diện bên dưới:

Xem thêm:

Thêm sơ đồ trang web trong Google Master Tool như sau:

  • Nhấn vào menu Sơ đồ trang web
  • sitemap.xml và nhấn nút Gửi

Sau khi gửi, trang thái có thể thành công hoặc không, đối với trường hợp trang thái không thành công thì bạn yên tâm, Google sẽ cần có thời cập nhật lại sitemap.xml của bạn. 

Thêm sơ đồ trang web trong Google Master Tool

Thêm sơ đồ trang web trong Google Master Tool

4.2/5 - (5 bình chọn)