Cách làm hình vuông bằng photoshop

Ngày đăng: 21/03/2020 17:52 Chiều

HWP.com.vn hướng dẫn thay đổi kích thước hình ảnh thành hình vuông mà không bị méo hình.

Định nghĩa hình vuông: Hình vuông là hình có chiều dài (width) & rộng kích thước (height)
VD: hình vuông là hình không vuông
– 500x500px ==> Là hình vuông
– 400x200px ===> Không phải là hình vuôn

Cách làm hình vuông bằng photoshop

Ví dụ hình trên là không phải là hình vuông, vì width (chiều dài): 438px, height (chiều rộng): 250px.

Cách làm hình ảnh có kích thước hình vuông bằng photoshop: 

Để thay đổi hình thành hình vuông, tức là thay đổi kích thước một trong 2 thông số: width (chiều dài) bằng height (chiều rộng) hoặc ngược lại.
Vd. Hình ảnh có kích thước ban đầu là:438x205px, để có hình vuông bạn chọn số lớn nhất ở đây là 438px, thay height thành 438px.

Tức là sau khi xử lý xong hình ảnh mới có kích thước: 438x438px

Thao tác trên photoshop: 

Cách làm hình vuông bằng photoshop

Chọn File >> Open. Chọn hình ảnh cần thay đổi kích thước

Chọn Image >> Canvas Size. Chọn số lớn nhất & nhập số đó cho thông số còn lại.
VD: Width: 438px, Height: 205px, thì điều chỉnh lại như sau: Height nhập bằng 438px. Nhấn OK để lưu lại

Bây giờ bạn đã có hình vuông như hình bên dưới. Nhấn Ctrl+S để lưu lại kích thước hình mới.

5/5 - (2 bình chọn)