Chỉnh sửa Title, Meta description, Meta keywords

Ngày đăng: 28/11/2017 14:45 Chiều

Cách chỉnh sửa Title website, Meta description, Meta keywords trên trang chủ bằng Seo By Yoast

Bài hướng dẫn chỉnh sửa Title, Meta description, Meta keywords này chỉ áp dụng cho website viết bằng WordPress và đã cài Plugin Seo By Yoast

Vào SEO >> Title & Metas. Nhấn Tab Homepage. Nhấn Save Changes để lưu lại.

Chỉnh sửa Title, Meta description, Meta keywords

Chỉnh sửa Title, Meta description, Meta keywords

4/5 - (1 bình chọn)