Hướng dẫn lấy tọa độ Latitude (Vĩ độ) & Longitude (Kinh độ)

Ngày đăng: 06/10/2017 11:10 Sáng

Hướng dẫn lấy tọa độ vị trí địa chỉ trên Google Map thông qua Latitude (Vĩ độ) & Longitude (Kinh độ)

Bài viết này hướng dẫn lấy tọa độ bao gồm: Latitude (Vĩ độ) & Longitude (Kinh độ). Cách lấy xác định vị trí này tương đối chính xác, có thể di chuyển vị trí theo mong muốn.

Kết quả của thao tác là lấy được 2 thông số:

  • Latitude (Vĩ độ)
  • Longitude (Kinh độ)

Với 2 thông số này bạn có thể chèn vào những website có bản đồ Google Map.

Các bước thực hiện lấy vị trí tọa độ Google Map như sau:

B1. Truy cập vào địa chỉ: www.latlong.net

B2. Thao tác như hình.

Lấy tọa độ địa chỉ trên Google Map

Lấy tọa độ địa chỉ trên Google Map

Copy 2 thông số Latitude (Vĩ độ) & Longitude (Kinh độ) vào cấu hình bản đồ của website. Chúc bạn thực hiện thành công.

3.4/5 - (5 bình chọn)