Thông báo điều chỉnh bảng giá tên miền Việt Nam

Ngày đăng: 27/12/2016 09:23 Sáng

Thông báo điều chỉnh bảng giá tên miền Việt Nam

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam (Thông tư số 208). Thông tư số 208 (thay thế Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010) chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Để phục vụ công tác điều chỉnh áp dụng biểu phí mới trên hệ thống theo Thông tư số 208, VNNIC trân trọng thông báo về việc triển khai áp dụng biểu phí mới theo Thông tư số 208 như sau:

1. Tạm dừng tiếp nhận các tác nghiệp trên hệ thống VNNIC EPP Gateway, kể từ 14h00 ngày 31/12/2016 đến 0h00 ngày 01/01/2017 (Giờ Hà Nội).

2. Kể từ thời điểm 01/01/2017, toàn bộ các tác nghiệp tên miền có phát sinh phí, lệ phí sẽ áp dụng theo biểu phí mới ( theo file đính kèm).

gia-ten-mien

Bạn thấy bài viết này thế nào?